Tarix fakulteti Arxeologiya Muzeyida akademik Yu.F. Buryakov talabalar bilan nazariy mashg'ulot olib bormoqda